Gdy nasz klient ma już 2 tygodnie nieobecności (oczywiście poza sezonem urlopowym) jest to wyraźny sygnał, że coś dzieje się niedobrego (w aspekcie regularności ćwiczeń). Jeśli w porę nie zareagujemy, możemy stracić takiego klienta bezpowrotnie. Trener personalny czy instruktor fitness powinien każdego dnia dostać listę takich osób i zadzwonić lub wysłać przynajmniej SMS. Dopytać się, co jest przyczyną nieobecności oraz zaprosić na trening lub po prostu pożartować… Pokazać komuś, że jest dla nas ważny nie zapominamy o nim. To powinna być część codziennej pracy trenera personalnego oraz instruktora fitness.