Szkolenie Mobility, Stability and Functional Movement – Bydgoszcz (19-05-2019)

660,00 

Cena szkolenia 660 zł

Kategoria: .

Opis

CEL EDUKACYJNY:

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiednich umiejętności i wiedzy merytorycznej, umożliwiającej bezpieczne i holistyczne podejście do pracy z początkującym klientem siłowni. Trenerzy po ukończeniu kursu, będą w stanie w bezpieczny sposób prowadzić swoich klientów, dbając zarówno o ich progres sylwetkowy jak i rozwój cech motorycznych, wykorzystując w programowaniu treningowym, zasady nauki poprawnych wzorców ruchowych, aktywności mobilizujących i stabilizujących klienta. Dzięki temu wzrośnie świadomość w prowadzeniu klientów i zwiększy się poziom bezpieczeństwa klienta, nawet w trakcie wykonywania trudnych ćwiczeń wielostawowych, dzięki poszerzeniu wiedzy trenera go prowadzącego.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (4h)
1. Powtórka z anatomii i biomechaniki ruchu
2. Zapoznanie się z najczęstszymi wadami postawy, oraz metodom ich korygowania
3. Wprowadzenie do treningów mobility i stability
4. Wprowadzenie do nauki poprawnych wzorców ruchowych
5. Wyjaśnienie ruchów przyciąganych i wypychanych na dół oraz górę ciała, wyjaśnienie zasad rotacji i skrętów

6. Zasady przeciwdziałania kontuzjom wynikającym z błędnego wykonywania ćwiczeń globalnych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (12h)
1. Nauka rolowania, rozbijania punktów spustowych, podstawowej pracy na powięziach.
2. Nauka ćwiczeń stabilizacyjnych i mobilizujących na dół i górę ciała
3. Praktyczne zastosowanie zasady joint by joint przy nauce wzorców ruchowych
4. Nauka i demitologizacja wzorców ruchowych, przy wykorzystaniu ćwiczeń globalnych:
-martwy ciąg
-przysiad
-wyciskania w płaszczyźnie pionowej i poziomej
-wiosłowanie
5. Nauka dopasowania wariacji ćwiczenia, pod predyspozycje i budowę ciała klienta
6. Wprowadzenie do zasady “od ogółu do szczegółu”

EFEKTY USŁUGI, EFEKTY UCZENIA SIĘ / KSZTAŁCENIA:

1. Poznanie anatomii człowieka
2. Poznanie poprawnych wzorców ruchowych i metodyki nauki owych wzorców
3. Nauka bezpiecznego prowadzenia klienta
4. Nauka globalnych ćwiczeń
5. Zapobieganie kontuzjom i korygowanie wad postawy
6. Rozbudowanie świadomości i potrzeby holistycznej współpracy z klientem
7. Nabycie umiejętności umożliwiających zagwarantowanie klientowi progresu i rozwoju pod skrzydłami trenera.

Zadzwoń teraz!