Kurs: instruktor koszykówki

Akademia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kursów różnych specjalności. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, którzy na pewno spełnią wasze wymagania, podzielą się wiedzą i umiejętnościami. Jeżeli chcielibyście uzyskać kwalifikacje INSTRUKTORA KOSZYKÓWKI zapraszamy do współpracy. Organizujemy kurs, który gwarantuje zdobycie uprawnień umożliwiających podjęcie pracy o charakterze instruktora koszykówki.

Zajęcia prowadzi Piotr Gliniak. Trener ze świeżym i ciekawym spojrzeniem na współczesną koszykówkę. Absolwent AWF Wrocław, trener koszykówki, instruktor sportów siłowych, Uczestnik wielu szkoleń i konferencji w Polsce i za granicą. Piotr Gliniak znany jest ze wzorowego szkolenia młodzieży. Jego zawodnicy grają między innymi w Tauron Basket Lidze. Zdobywał mistrzostwa Polski w kategoriach wiekowych U-14, U-16 i U-18 z Wrocławskim Klubem Koszykówki. W sezonie 2011/2012 był asystentem trenera Miodraga Rajkovicia w Tauron Basket Lidze. Obecnie pracuje w Koszykarskim Klubie Oleśnica z którym w zeszłym sezonie wywalczył awans do II ligi koszykówki mężczyzn.

Wykłady kurs: Instruktor Koszykówki

1. Rola i zadania instruktora, trenera koszykówki w edukacji młodzieży.
2. Nabór i selekcja do gry w koszykówkę.
3. Planowanie i organizowanie treningu.
4. Zadania trenera we wczesnym etapie szkolenia.
5. Mini-koszykówka.
6. Obserwacje meczowe (statystyki , obserwacja gracza, obserwacje dzieci i dorosłego zawodnika).
7. Scouting meczowy (analiza video gry poszczególnych graczy, drużyny, poznanie programów do cięcia meczów).
8. Budowanie zespołu.
9. Charakterystyka obciążeń treningowych koszykarzy
(planowanie udziału w zawodach struktury czasowe jednorocznego cyklu treningowego, charakterystyka jednostki głównej w mikrocyklu (przygotowawczym, startowym, przejściowym).
10. Podstawowe przepisy do gry w koszykówkę.
11. Egzamin końcowy.

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów teoretycznych.
3. Przeprowadzenie dwóch obserwacji meczów koszykówki (młodzieżowych i seniorskich)
4. Przeprowadzenie hospitacji treningu koszykówki na poziomie mini-koszykówki.
5. Zaliczenie egzaminu końcowego.

Ćwiczenia praktyczne na hali. Kurs: Instruktor Koszykówki

1. Metodyka nauczania i doskonalenia techniki indywidualnej zawodnika. 6h

 • Kozłowanie, Podanie, Rzut (po zatrzymaniu, w biegu)
 • Obroty z piłką, pozycja potrójnego zagrożenia
 • Poruszanie się bo boisku z piłka i bez piłki
 • Zastawienie
 • Stawianie zasłon
 • Obrona indywidualna

2. Charakterystyka działań zespołowych w obronie. 2h

 • Charakterystyka obrony “każdy swego”
 • Gry 3×3, 4×4, 5×5 z zachowaniem podstawowych zasad obrony “każdy swego”

3. Charakterystyka działań zespołowych w obronie w sytuacjach zastosowania rotacji. 2h

 • Metodyka nauczania rotacji w obronie
 • Rotacja w obronie w sytuacji minięcia zawodnika z piłką

4. Charakterystyka działań zespołowych w obronie, rotacje w sytuacjach podwojenia i klinczowania. 2h

 • Zasady klinczowania zawodnika wysokiego
 • Podwajanie zawodnika z piłka w newralgicznych punktach boiska (“pułapki”)

5. Doskonalenie działań zespołowych w ataku i w obronie poprzez wykorzystanie gier małych i fragmentów gry (bez zasłon) 2h

 • Gry 1×1 z zachowaniem zasad w obronie
 • Gry 2×2 z zachowaniem zasad w obronie
 • Gry 3×3 z zachowaniem zasad w obronie

6. Doskonalenie działań zespołowych w ataku i w obronie poprzez wykorzystanie “gier małych” w sytuacji zasłony do piłki. 2h

 • pick and roll obrona (zaskoczenie, przepuszczenie, przekaz , pułapka)

7. Charakterystyka działań zespołowych w ataku – szybki atak 2h

 • Metodyka nauczania oraz ćwiczenia doskonalące przewagi liczebne
 • Podział i charakterystyka ataku szybkiego (fazy ataku szybkiego)
 • Zadania poszczególnych zawodników przy wyprowadzaniu szybkiego ataku
 • Kontynuacja szybkiego ataku

8. Charakterystyka działań zespołowych w ataku – atak pozycyjny 2h

 • Podział i charakterystyka ataku pozycyjnego
 • Zagrania w ustawieniu 5:0, 4:1, “izolacja”
 • Obrona w ataku pozycyjnym
 • Pojęcie obrony match-up

9. Metodyka doskonalenia działań zespołowych. Obrona strefowa 2h

 • Współczesne koncepcje organizacji działań w obronie strefowej
 • Charakterystyka poszczególnych rodzajów obrony strefowej i taktyczne motywy stosowania
 • Obrona w ustawieniu 2:3, 2:1:2, 3:2, 1:2:2, 1:3:1
 • Sposoby rozbijania w ataku (wybrane rodzaje stref)

10. Metodyka doskonalenia działań zespołowych w obronie “zona press” 2h

 • Motywy taktyczne oraz charakterystyka “zony press” (1:2:1:1, 2:2:1 1:3:1)
 • Zadania poszczególnych zawodników przy stosowaniu w/w obrony
 • Ogólne zasady rozbijania “zony press”