Skrzywienie przegrody nosa a sport wyczynowy

Skrzywienie przegrody nosa należy do bardzo częstych zniekształceń nosa wewnętrznego. Skrzywienie w przypadkach w których nie odgrywa roli uraz,rozwija się na skutek dwóch czynników natury mechanicznej, działających w okresie wzrostu nosa, a mianowicie giętkości przegrody i oporu obramowania, w którym przegroda jest wmontowana. Brak proporcji między wymiarami rozrastającej się giętkiej przegrody i jej obramowaniem prowadzi do jej zniekształcenia. Urazy powtarzające się, nie powodujące złamań elementów kostnych przegrody wiodą przede wszystkim do zgrubień przegrody i deformacji. Pourazowe zniekształcenie przegrody w następstwie złamań, którym mogą ulec wszystkie elementy tworzące rusztowanie przegrody, są o wiele większego stopnia i przybierają różne formy, trudne nie tylko do usystematyzowania, ale nawet do opisania laryngologicznego.

Schorzenia laryngologiczne wyleczyć jest bardzo trudno a w wykonywaniu wysiłku fizycznego w różnych warunkach klimatycznych są dla sportowców ogromnym problemem nie tylko fizycznym ale i psychicznym. Leczenie skrzywień i niekształceń przegrody nosa może być wyłącznie operacyjne.

Wskazania do zabiegu:

  1. Trudności w oddychaniu przez nos
  2. Częste powtarzające się choroby zatok
  3. Krwawienie z nosa
  4. Bóle głowy pochodzenia odruchowego
  5. Daleko posunięte zmiany alergiczne nosa

Skrzywienie przegrody nosa jest problemem, dość istotnym w medycynie sportowej zarówno w orzecznictwie jak i leczeniu. W orzecznictwie skrzywiona przegroda znacznego stopnia dyskwalifikuje kandydatów do uprawiania sportów wydolnościowych takich jak sporty wodne czy maratony. Natomiast po operacji przegrody taką decyzję można cofnąć.