Praca z klientem i postawa wobec niego.

Ważne założenie to, że praca na siłowni jest praca stojącą. Trener jest cały czas w ruchu miedzy klientami, okazując im zainteresowanie. Poprzez słowa, wzrok, mowę ciała dajemy poczucie, że ktoś dba o bezpieczeństwo i kontroluje trening swoich podopiecznych. Profesjonalny instruktor przez cały czas pracy aktywnie instruuje trenujących, nie oczekując na ich pytania, lecz sam wychodzi do klienta ze swoimi sugestiami, radami, pochwałami lub korektami ćwiczeń. Każdy ćwiczący czyni postępy, a trener powinien dostrzec i wyrażając słowa uznania wzmacniać jego motywację i poczucie satysfakcji. Instruktor nie powinien czekać aż klient sam do niego podejdzie tylko sam inicjuje rozmowę oraz okazuje zainteresowanie. Szczególną troską i zainteresowaniem trener otacza osoby nowe, poświęca im więcej czasu i uwagi niż stałym klientom. Oczywiście nie oznacza to, że stałych klientów można uznać za zdobytych.

W następnej części procedury postępowania wobec klientów