Procedury postępowania wobec klientów

Pamiętajmy, że klienci w początkowym okresie swojego członkostwa dopiero oceniają klub. Takie osoby nie mają jeszcze nawyku regularnego treningu. Zadaniem trenera jest ten nawyk w nich wytworzyć i zbudować bardzo silna relację z klubem. Kluczem dla dobrej relacji jest efekt pierwszego wrażenia, czy w przypadku stałych klientów tzw. Efekt „początku i końca”. Stąd, kiedy pracownik recepcji prowadzi do instruktora nową osobę, czy na trening przychodzi nasz regularnie ćwiczący klient, instruktor ma za zadanie powitać go w sposób odpowiedni. Najważniejsze aby wywrzeć  na kliencie jak najlepsze wrażenie i pokazać w przypadku nowego klienta słowami i mową ciała, że także cieszymy się iż klub ma nowego członka. W Przypadku pracy z nowym klientem instruktor przeprowadza wywiad w którym pyta o stan zdrowia, aktywności fizycznej, celów treningowych, ilości treningów w tygodniu, sposób odżywiania. Instruktor powinien zrobić pomiary niezbędne. Po analizie wszystkich danych trener dopasowuje trening do klienta i jego możliwości. Podczas całego treningu ma za zadanie upewniać klienta, że dokonał dobrego wyboru.