1. Kurs trenera personalnego w RADOMIU

WEEKENDOWY  WRZESIEŃ 2018

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

22.09.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

23.09.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

29.09.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

30.09.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

06.10.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

07.10.2018

8.00 – 16.00

Praktyka