kursy na trenera personalnego w polsce

Akademia Trenerów Sportu to instytucja szkoleniowa, która realizuje projekty szerzące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Swoją strukturę opieramy na doświadczonej kadrze szkoleniowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę praktyczną. Zapewniamy stworzenie odpowiedniego, wielofunkcyjnego środowiska szkoleniowo-treningowego dla przyszłych trenerów, używając dobrze sprawdzonych, autorskich programów nauczania. W Naszych działaniach kierujemy się kilkoma podstawowymi aspektami, wierząc, że trzymając się ich, stajemy się lepsi i możemy stale usprawniać nasze usługi.Ugruntowana pozycja na rynku

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

Wykorzystując metody ciągłego doskonalenia, stopniowo dążymy do stworzenia idealnie sprawnej organizacji, ciągle polepszając jakość usług i naszą świadomość w branży fitness. Nasi wykładowcy, praktycy pracując w zawodzie od 10-15lat, ciągle rozwijają swój warsztat i ulepszają program nauczania skierowany do kursantów.

małe grupy zajęciowe

PRZYWÓDZTWO

Przyjmujemy role liderów i nauczycieli, często będąc osobami, które wskazują innym drogę, wspierając ich w osiąganiu celów. Inspirujemy i rzucamy wyzwania,wzmacniając wewnętrzną motywację naszych klientów.

INNOWACJA

Wierzymy ze innowacja jest niezbędnym i stałym wymogiem w ciągle zmieniającej się i dynamicznej branży fitness. Stosując autorskie programy oraz najlepszy sprzęt, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

Porady i pomoc po kursie

UCZCIWOŚĆ

Wierzymy, że jedność i przejrzystość naszych indywidualnych oraz zbiorowych zachowań jest podstawą tego, kim i czym jesteśmy. Posiadamy wypracowany regulamin i zbiór zasad wg. których postępujemy, gwarantuje to certyfikat jakości TGLS Polska, który upoważnia Nas do świadczenia szkoleń akredytowanych w BUR(Baza Usług Rozwojowych) oraz wpis do RIS(Rejestr Instytucji Szkoleniowych).

autorskie programy nauczania

PARTNERSTWO

Współpraca, Wzajemność, Zaufanie, Pomoc

Wierzymy, że niezbędne jest budowanie i utrzymywanie odpowiednich stosunków międzyludzkich, tworzenie wewnętrznej rodziny, która wykorzystuje mocne strony każdego z jego członków. Wspierając siebie nawzajem od lat, stworzyliśmy dobrze działający kolektyw dbając i pielęgnując naszą wspólna pasję do sportu.

Akademia Trenerów Sportu powstała w 2014 roku we Wrocławiu. Jako jednostka edukacyjna, która od tamtego czasu bezustannie prowadzi kursy i szkolenia, zyskaliśmy renomę i wypracowaliśmy odpowiedni model, za którym podążyło już ponad 7 600 tys. uczestników, obecnie Akademia działa w 8 największych miastach w Polsce, będąc miejscem gdzie ludzie podążają za swoja pasją, rozwijają swoje umiejętności oraz nabierają kompetencji zawodowych.

Wśród kursantów obecnie jest wiele osób, które pracują w zawodzie w naszym kraju oraz za granicą, realizując siebie i podążając za swoimi marzeniami.

W oparciu o nasze statuty i prawne podstawy do wykonywania czynności edukacyjnych, nasze kursy i szkolenia mogą być z powodzeniem refundowane przez państwowe Urzędy Pracy oraz Unię Europejską.