HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY  Marzec 2019

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

09.03.2019

10.00 – 17.00

Wykłady

10.03.2019

10.00 – 17.00

Wykłady

16.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

17.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

23.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

24.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

EGZAMIN

8.00 – 15.00

Egzamin