HARMONOGRAM

1. Kurs Instruktor Fitness

WEEKENDOWY Marzec 2019

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

16.03.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

17.03.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

23.03.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

24.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

30.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

31.03.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

powtórka/egzamin

powtórka/egzamin powtórka/egzamin