HARMONOGRAM

1. Kurs Instruktor Fitness

WEEKENDOWY Kwiecień 2021

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

24.04.2021

8.00 ? 16.00

Wykłady

25.04.2021

8.00 ? 16.00

Wykłady

08.05.2021

8.00 ? 16.00

Wykłady

09.05.2021

8.00 ? 16.00

Praktyka

15.05.2021

8.00 ? 16.00

Praktyka

16.05.2021

8.00 ? 16.00

Praktyka

powtórka/egzamin

powtórka/egzamin powtórka/egzamin