HARMONOGRAM

1. Kurs Instruktor Fitness

WEEKENDOWY Styczeń 2019

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

12.01.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

13.01.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

19.01.2019

8.00 – 16.00

Wykłady

20.01.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

26.01.2019

8.00 – 16.00

Praktyka

27.12.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

powtórka/egzamin

powtórka/egzamin powtórka/egzamin