HARMONOGRAM

1. Kurs Instruktor Fitness

WEEKENDOWY LISTOPAD 2018

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

17.11.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

18.11.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

24.11.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

25.11.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

01.12.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

02.12.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

powtórka/egzamin

powtórka/egzamin powtórka/egzamin