HARMONOGRAM

1. Kurs Instruktor Fitness

WEEKENDOWY WRZESIEŃ 2018

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

08.09.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

09.09.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

15.09.2018

8.00 – 16.00

Wykłady

16.09.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

22.09.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

23.09.2018

8.00 – 16.00

Praktyka

powtórka/egzamin

powtórka/egzamin powtórka/egzamin