HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY  Marzec 2019

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

16.03.2019

8.00 – 15.00

Wykłady

17.03.2019

8.00 – 15.00

Wykłady

23.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

24.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

30.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

31.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka