HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY  Marzec 2019

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

23.03.2019

8.00 – 15.00

Wykłady

24.03.2019

8.00 – 15.00

Wykłady

30.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

31.03.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

06.04.2019

8.00 – 15.00

Praktyka

07.04.2019

8.00 – 15.00

Praktyka