HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY Kwiecień 2021

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

24.04.2021

8.00 – 15.00

Wykłady

25.04.2021

8.00 – 15.00

Wykłady

08.05.2021

8.00 – 15.00

Praktyka

09.05.2021

8.00 – 15.00

Praktyka

15.05.2021

8.00 – 15.00

Praktyka

16.05.2021

8.00 – 15.00

Praktyka