KURS-TRENERA-PERSONALNEGO-RADOM-ATS-SPORT

Kurs trenera personalnego + instruktora siłowni w RADOMIU

TRYB WEEKENDOWY  wrzesień – październik 2023

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

23.09.2023

9.00- 15.00

Wykłady

24.09.2023

9.00- 15.00

Wykłady

30.09.2023

9.00- 15.00

Praktyka

01.10.2023

9.00- 15.00

Praktyka

07.10.2023

9.00- 15.00

Praktyka

08.10.2023

9.00- 15.00

Praktyka