KURS TRENER FITNESS BYDGOSZCZ

Kurs na instruktora fitness w Bydgoszczy odbywa się w siłowni Mega Fit.

 mega fit

Kurs instruktora fitness w Bydgoszczy zapewnia wiedzę i umiejętności, dzięki którym uczestnik może być kompetentny w zakresie różnych czynności i funkcji w branży fitness, pracując niezależnie w miejscach takich jak centra fitness, siłownie, baseny bądź prowadzić obozy sportowe. Osoby o takim poziomie kompetencji będą mogły prowadzić zajęcia dla różnych grup społecznych, przeprowadzać treningi ruchowe zapewniając przywództwo i wskazówki dla klientów i innych pracowników. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu,uczestnik otrzyma wszystkie dokumenty w języku polskim i angielskim. Kurs dzieli się na 3 części, moduł teoretyczny, moduł praktyczny oraz egzamin. Wybierając naszą Akademię na kurs instruktora fitness w Bydgoszczy masz pewność, że zajęcia prowadzone są przez jednych z najlepszych i doświadczonych wykładowców w Polsce.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY  Listopad 2021

DataGodziny zajęćTyp zajęć
13.11.20218.00 – 16.00Wykłady
14.11.20218.00 – 16.00Wykłady
20.11.20218.00 – 16.00Praktyka
21.11.20218.00 – 16.00Praktyka
27.11.20218.00 – 16.00Praktyka
28.11.20218.00 – 16.00Praktyka


DLACZEGO ATS?

Wyszkolona kadra trenerska

małe grupy zajęciowe

Kursy w małych grupach

mnóstwo zadowolonych absolwentów

Zadowoleni absolwenci

międzynarodowe uprawnienia

Międzynarodowe uprawnienia

autorskie programy nauczania

Autorskie programy nauczania

Własne obiekty

Własne obiekty

Ugruntowana pozycja na rynku

Ugruntowana pozycja na rynku

Porady i pomoc po kursie

Porady i pomoc po kursie


PROGRAM ZAJĘĆ

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu i ich doświadczeniem w zajęciach fitness
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu instruktora fitness
 • organizacja procesu dydaktycznego, terminy i godziny zajęć
 • warunki zaliczenia kursu – omówienie egzaminu specjalistycznego
 • zajęcia pokazowe – wstępna ocena umiejętności ruchowych
 • pytania i odpowiedzi

2. FITNESS – podstawy

 • historia fitness w zarysie
 • podział i różnorodność zajęć fitness
 • schemat i budowa różnych lekcji fitness
 • muzyka i jej tempo w zajęciach fitness
 • metody i formy komunikacji z grupą – werbalne i niewerbalne
 • metody nauczania ćwiczeń fitness
 • podstawy choreografii w zajęciach fitness
 • metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness
 • jak zbudować prosty i zaawansowany blok choreograficzny ” 32 ” ?
 • zasada “piramidy A-B-C “
 • pierwsza pomoc – podstawy
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii mięśniowej, żywienia i suplementacji

3.AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcjach aerobiku
 • podstawowe kroki aerobikowe: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out, chasse mambo, heel back, push, cross, ponny itp.
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

4. STEP AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcji step aerobiku
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, repeaters / 3 kolana, knee up, cha-cha / chasse, chasse mambo, mambo
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

5. ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podst. ćw. wzmacniające górne partie ciała
 • podst. ćw. wzmacniające dolne partie ciała
 • podstawy ćwiczeń korekcyjnych w zajęciach fitness
 • kombinacje ćwiczeń: plie / sumo squat – lunge / wykrok – squat / przysiad
 • stretching – podstawy
 • TMT – total muscle training – lekcja pokazowa
 • ABT – lekcja pokazowa
 • TBC – lekcja pokazowa

UPRAWNIENIA

Po zadanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia Instruktora Sportu ze specjalizacją Instruktora Fitness.

Dokumenty upoważniają do przeprowadzania zajęć w klubach fitness, centrach sportowych i wypoczynkowych, siłowniach  i obozach sportowych.

Dokumenty:

– Certyfikat ukończenia kursu

– Certyfikat w języku angielskim

Międzynarodową legitymacje (plastikowa)

Akademia posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej pod numerem 2.02/00057/2020

WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ AKCEPTOWANE NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WYKŁADOWCA

Wykładowcą na kursie jest Pani Anna Tarkowska. Aby więcej się dowiedzieć o prowadzącym zajęcia proszę kliknąć zdjęcie

2016-12-12 20.42.42

TERMIN I – Listopad 2021

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

13.11.2021

8.00 – 16.00

Wykłady

14.11.2021

8.00 – 16.00

Wykłady

20.11.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

21.11.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

27.11.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

28.11.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

TERMIN II – Styczeń 2022

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

22.01.2022

8.00 – 16.00

Wykłady

23.01.2022

8.00 – 16.00

Wykłady

29.01.2022

8.00 – 16.00

Praktyka

30.01.2022

8.00 – 16.00

Praktyka

05.02.2022

8.00 – 16.00

Praktyka

06.02.2022

8.00 – 16.00

Praktyka

 HARMONOGRAM KURSU

Na pierwszych zajęciach rozdawane są materiały dydaktyczne w formie papierowej oraz zagadnienia z teorii. Część teoretyczna kończy się egzaminem pisemnym z rozdanych materiałów. Część praktyczna przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć grupowych. Ta część kończy się egzaminem mającym na celu sprawdzenie nabytej wiedzy na zajęciach. Wszystkie informacje na tematu egzaminów oraz nieobecności zostaną omówione na pierwszych zajęciach.

CENA KURSU

Aby przystąpić do kursu należy wpłacić zadatek 350 zł na stronie akademii

Całkowity kosz kursu: 1290 zł

*Zniżka studencka 150 zł ( po wysłaniu skanu aktualnej legitymacji studenckiej na mail )

EGZAMIN

1. CZĘŚĆ PISEMNA

 • 4 pytania z każdego działu: anatomia, dietetyka, teoria i metodyka fitness ( notatki z zajęć praktycznych )

2. CHOREOGRAFIA

 • 1 blok ” 32 ” z 3 zmianami kroków i 2 zmianami w przestrzeni
 • oceniana jest: technika wykonywania kroków, metodyka nauczania, komunikacja z grupą

3. KOMBINACJA

 • plie, wykrok, przysiad

4. ĆWICZENIA

 • jedno ćwiczenie wzmacniające typu: TBC, ABT

Ostateczny rozkład treści zajęć i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i może różnić się od zamieszczonego.

UWAGI

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.

TUTAJ JESTEŚMYSummary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
ATS-Sport
Product Name
Kurs trenera fitness Bydgoszcz
Price
PL 1190
Product Availability
Available in Stock
Zadzwoń teraz!