KURS NA TRENERA PERSONALNEGO

Cena kursu : 1190 zł (teoria , praktyka, egzamin) aby zapisać się na kurs należy wpłacić zadatek 350 zł przez stronę akademii a resztę kwoty do 4 dni przed kursem

Weź udział w kursie na trenera personalnego. To wyjątkowa okazja, aby pogłębić wiedzę z zakresu
metod treningowych, które nie są opisane w książkach. Zapisz się już dzisiaj i razem z ATS zdobądź
niezbędne uprawnienia i zostań wykwalifikowanym trenerem personalnym.
CO OFERUJEMY?
• Wyszkolona kadra trenerska
• Kursy w małych grupach (max 14 os)
• Mnóstwo zadowolonych absolwentów (pracujących w zawodzie)
• Międzynarodowe uprawnienia
• Autorskie programy nauczania

CZAS TRWANIA KURSU

Zajęcia odbywają się w wariancie weekendowym: sobota, niedziela (3 weekendy )
Wszelkie szczegóły dotyczące m.in.: miejsca kursu przedstawiane są indywidualnie na 4 dni
przed planowym rozpoczęciem szkolenia.

Dokładny program zajęć znajdziesz “TUTAJ”

PROGRAM KURSU

Kurs na trenera personalnego dzieli się na dwie części.
Część teoretyczna (25 h ), która obejmuje m.in.:
– powtórkę z anatomii, typu budowy oraz wady postawy
– metody i rodzaje treningów
– podstawy dietetyki
– zdrowy kręgosłup oraz kontuzje i urazy
Część praktyczna (25 h) , która obejmuje m.in.:
– różne rodzaje treningów (obwodowy, stacyjny, funkcjonalny)
– zapoznanie ze sprzętem
– ćwiczenia z partnerem
– stretchnig w parach
Część teoretyczną kończy test z zakresu anatomii, fizjologii człowieka, biochemii, podstaw
treningu, odżywiania i zasad stosowanych podczas pracy z klientami indywidualnymi
Część praktyczną kończy egzamin, na który składa się: analiza wybranego klienta, omówinie
stretching wylosowanych grup mięśniowych oraz pokaz ćwiczeń na wskazane partie mięśniowe na
siłowni.

UPRAWNIENIA

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminów po każdej z części szkolenia otrzymasz od nas:
– zawodową legitymację trenerską (w wersji polsko i angielskojęzycznej)
– certyfikat ukończenia kursu
– certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim
– międzynarodową (plastikową) legitymację (to nie jest to samo)
Każdy z tych dokumentów jest honorowany na terenie UE

DODATKOWE INFORMACJE

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat). Ilość miejsc jest ograniczona.
Na zajęciach obowiązuje strój sportowy