Kurs na instruktora fitness Toruń

Kurs Instruktor Fitness Toruń odbywa się w renomowanej siłowni Champion.

champion

Kurs na instruktora fitness w Toruniu to wiele godzin ciężkiej pracy i dobrej zabawy wśród ludzi pozytywnie nastawionych do życia i kochających zdrowy tryb życia. Zajęcia odbywają się na naszych obiektach w małych 14 osobowych grupach. Sami przygotowujemy programy nauczania w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę, którą wzbogacamy o nowe trendy na rynku. W naszej Akademii zadbasz nie tylko o swoje ciało, ale również posiądziesz wiedzę z zakresy fitness. Z pod naszej ręki wyszło już wielu profesjonalnie wyszkolonych absolwentów, którzy robią karierę na terenie całej Europy.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs instruktora fitness
WEEKENDOWY  Styczeń 2021

DataGodziny zajęćTyp zajęć
16.01.20218.00 – 15.00Wykłady
17.01.20218.00 – 15.00Wykłady
23.01.20218.00 – 15.00Praktyka
24.01.20218.00 – 15.00Praktyka
30.01.20218.00 – 15.00Praktyka
31.01.20218.00 – 15.00Praktyka


DLACZEGO ATS?

Wyszkolona kadra trenerska

małe grupy zajęciowe

Kursy w małych grupach

mnóstwo zadowolonych absolwentów

Zadowoleni absolwenci

międzynarodowe uprawnienia

Międzynarodowe uprawnienia

autorskie programy nauczania

Autorskie programy nauczania

Własne obiekty

Własne obiekty

Ugruntowana pozycja na rynku

Ugruntowana pozycja na rynku

Porady i pomoc po kursie

Porady i pomoc po kursie


PROGRAM ZAJĘĆ

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu i ich doświadczeniem w zajęciach fitness
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu instruktora fitness
 • organizacja procesu dydaktycznego, terminy i godziny zajęć
 • warunki zaliczenia kursu – omówienie egzaminu specjalistycznego
 • zajęcia pokazowe – wstępna ocena umiejętności ruchowych
 • pytania i odpowiedzi

2. FITNESS – podstawy

 • historia fitness w zarysie
 • podział i różnorodność zajęć fitness
 • schemat i budowa różnych lekcji fitness
 • muzyka i jej tempo w zajęciach fitness
 • metody i formy komunikacji z grupą – werbalne i niewerbalne
 • metody nauczania ćwiczeń fitness
 • podstawy choreografii w zajęciach fitness
 • metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness
 • jak zbudować prosty i zaawansowany blok choreograficzny ” 32 ” ?
 • zasada “piramidy A-B-C “
 • pierwsza pomoc – podstawy
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii mięśniowej, żywienia i suplementacji

3.AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcjach aerobiku
 • podstawowe kroki aerobikowe: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out, chasse mambo, heel back, push, cross, ponny itp.
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

4. STEP AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcji step aerobiku
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, repeaters / 3 kolana, knee up, cha-cha / chasse, chasse mambo, mambo
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

5. ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podst. ćw. wzmacniające górne partie ciała
 • podst. ćw. wzmacniające dolne partie ciała
 • podstawy ćwiczeń korekcyjnych w zajęciach fitness
 • kombinacje ćwiczeń: plie / sumo squat – lunge / wykrok – squat / przysiad
 • stretching – podstawy
 • TMT – total muscle training – lekcja pokazowa
 • ABT – lekcja pokazowa
 • TBC – lekcja pokazowa

UPRAWNIENIA

Po ukończeniu kursu każdy absolwent otrzymuje legitymację instruktora fitness, która posiada Międzynarodowe Akredytacje oraz upoważnia go do przeprowadzania zajęć w klubach fitness, centrach sportowych i wypoczynkowych, siłowniach oraz szkółkach kolonijnych i obozach sportowych. Certyfikat ukończenia kursu oraz zawodowa legitymacja instruktora fitness wystawiana jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikat w języku angielskim

Międzynarodową legitymacje (plastikowa)

WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ AKCEPTOWANE NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ!

WYKŁADOWCA

Wykładowcą na kursie jest Pani Anna Tarkowska. Aby więcej się dowiedzieć o prowadzącym zajęcia proszę kliknąć zdjęcie:

2016-12-12 20.42.42

CENA KURSU

Aby przystąpić do kursu należy wpłacić zadatek 350 zł na stronie akademii

Całkowity kosz kursu:

Cena kursu : 1290 zł (teoria , praktyka, egzamin)

W cenie tej zawarte są koszty zajęć teoretycznych i praktycznych, wynajem obiektu oraz niezbędne materiały do zajęć. Cena obejmuje również kurs BHP oraz egzamin komisyjny.

Zniżka studencka 100 zł

 HARMONOGRAM KURSU

Teoria– na pierwszych zajęciach rozdane zostaną materiały i zagadnienia dotyczące teorii. Częśc ogólna kończy się egzaminem pisemnym z materiałów przekazanych kursantom.

Praktyka – Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć fitness. Ta część kończy się egzaminem mającym na celu zweryfikowanie nabytej do tej pory wiedzy. Wszelkie informacje związane z egzaminem praktycznym i teoretycznym, oraz nieobecnościami itp zostaną omówione na pierwszym spotkaniu.

TERMIN I MIEJSCE KURSU

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym ( sobota, niedziela ) Dokładny termin zajęć znajduje się w zakładce “TERMINARZ”

EGZAMIN

1. CZĘŚĆ PISEMNA

 • 4 pytania z każdego działu: anatomia, dietetyka, teoria i metodyka fitness ( notatki z zajęć praktycznych )

2. CHOREOGRAFIA

 • 1 blok ” 32 ” z 3 zmianami kroków i 2 zmianami w przestrzeni
 • oceniana jest: technika wykonywania kroków, metodyka nauczania, komunikacja z grupą

3. KOMBINACJA

 • plie, wykrok, przysiad

4. ĆWICZENIA

 • jedno ćwiczenie wzmacniające typu: TBC, ABT

Ostateczny rozkład treści zajęć i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i może różnić się od zamieszczonego.

UWAGI

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy.

TUTAJ JESTEŚMYSummary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 15 votes
Brand Name
ATS-Sport
Product Name
Kurs trenera fitness Toruń
Price
PL 1190
Product Availability
Available in Stock
Zadzwoń teraz!