KURS TRENERA FITNESS WARSZAWA

Kurs Instruktor Fitness w WARSZAWIE

Kurs na instruktora fitness w Warszawie przygotuje do prowadzenia zajęć fitness z klientami klubów fitness i siłowni. Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia do pracy w zawodzie instruktora fitness dołącz do kursantów Akademii Trenerów Sportu. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Spora dawka teorii i jeszcze większa praktyki wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć. Akademia Trenerów Sportu to renomowana instytucja szkoleniowa, posiadająca wpis do rejestru instytucji szkoleniowych(RIS), której kursy i szkolenia odbywają się w wielu miastach w Polsce. Po ukończonym Kursie Instruktora Fitness otrzymasz certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe oraz legitymacje instruktora. Z takimi uprawnieniami możesz podjąć pracę na terenie całej Unii Europejskiej. Dołącz do grona najlepszych. Zrealizuj swoje marzenia i zostań profesjonalnym instruktorem fitness.

Kurs instruktor fitness odbywa się w siłowni CityFit.


DLACZEGO ATS?

Wyszkolona kadra trenerska

małe grupy zajęciowe

Kursy w małych grupach

mnóstwo zadowolonych absolwentów

Zadowoleni absolwenci

międzynarodowe uprawnienia

Międzynarodowe uprawnienia

autorskie programy nauczania

Autorskie programy nauczania

Własne obiekty

Własne obiekty

Ugruntowana pozycja na rynku

Ugruntowana pozycja na rynku

Porady i pomoc po kursie

Porady i pomoc po kursie


PROGRAM ZAJĘĆ

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu i ich doświadczeniem w zajęciach fitness
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu instruktora fitness
 • organizacja procesu dydaktycznego, terminy i godziny zajęć
 • warunki zaliczenia kursu – omówienie egzaminu specjalistycznego
 • zajęcia pokazowe – wstępna ocena umiejętności ruchowych
 • pytania i odpowiedzi

2. FITNESS – podstawy

 • historia fitness w zarysie
 • podział i różnorodność zajęć fitness
 • schemat i budowa różnych lekcji fitness
 • muzyka i jej tempo w zajęciach fitness
 • metody i formy komunikacji z grupą – werbalne i niewerbalne
 • metody nauczania ćwiczeń fitness
 • podstawy choreografii w zajęciach fitness
 • metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness
 • jak zbudować prosty i zaawansowany blok choreograficzny ” 32 ” ?
 • zasada “piramidy A-B-C “
 • pierwsza pomoc – podstawy
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii mięśniowej, żywienia i suplementacji

3.AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcjach aerobiku
 • podstawowe kroki aerobikowe: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out, chasse mambo, heel back, push, cross, ponny itp.
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

4. STEP AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcji step aerobiku
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, repeaters / 3 kolana, knee up, cha-cha / chasse, chasse mambo, mambo
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

5. ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podst. ćw. wzmacniające górne partie ciała
 • podst. ćw. wzmacniające dolne partie ciała
 • podstawy ćwiczeń korekcyjnych w zajęciach fitness
 • kombinacje ćwiczeń: plie / sumo squat – lunge / wykrok – squat / przysiad
 • stretching – podstawy
 • TMT – total muscle training – lekcja pokazowa
 • ABT – lekcja pokazowa
 • TBC – lekcja pokazowa

Uprawnienia

Po pozytywnie ukończonym kursie absolwent otrzymuje komplet dokumentów – 2 Certyfikaty w języku polskim i angielskim oraz legitymację instruktorską.

Akademia posiada znak jakości TGLS  

oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej pod numerem 2.02/00057/2020

TERMIN KURSU

Data

Godziny zajęć

Typ zajęć

06.02.2021

8.00 – 16.00

Wykłady

07.02.2021

8.00 – 16.00

Wykłady

13.02.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

14.02.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

20.02.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

21.02.2021

8.00 – 16.00

Praktyka

Cena kursu

Całkowity koszt kursu 1290zł / Aby przystąpić do kursu należy wpłacić zadatek 350zł przez stronę akademii a pozostałą część uiścić 2 dni przed zajęciami na konto.

Egzamin

Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej w formie egzaminu pisemnego oraz części praktycznej ( choreografii ) ocenianej przez wykładowcę. kurs.

Tutaj jesteśmy!


ZAPISZ SIĘ NA KURS


Zadzwoń teraz!