Kurs Instruktor Fitness w Zielonej Górze odbywa się w siłowni

a619a4b5a97270887bade3e73fb06c79

INSTRUKTOR FITNESS W ZIELONEJ GÓRZE

Wybierając naszą Akademię masz pewność, że zajęcia i wiedza będą na najwyższym poziomie. Jako lider placówek edukacyjnych wyselekcjonowaliśmy najlepszą kadrę wykładowców i opracowaliśmy obszerny program nauczania, dzięki czemu zachowujemy cały czas wysoki poziom nauczania.

Zdobądź uprawnienia instruktora fitness aby pomagać ludziom w osiąganiu ich celów,utrzymania dobrego zdrowia fizycznego, zaplanowaniu i wdrożeniu programów treningowych oraz zapewnić ludziom doradztwo w zakresie diety,odżywiania, techniki ćwiczeń i innych ważnych obszarów. Bycie instruktorem fitness pozwala zdobyć dobrze płatna prace w siłowni, centrum fitness bądź hotelowym dziale. typowe zadania instruktora obejmują -Pomaganie ludziom w ustalaniu i osiąganiu celów fitness -Prowadzenie zajęć grupowych -Praca indywidualna z klientem prywatnym, dobieranie odpowiedniego programu i wdrażanie go monitorując technikę podopiecznego i jego postęp -stałe rozwijanie swoich umiejętności aby zapewnić najwyższy poziom opieki nad klientem.

 

UPRAWNIENIA

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych w wszelkiego rodzaju ośrodkach rekreacji ruchowej tj. siłownie, centra sportowe itd

Dokumenty

 

 

– Certyfikat ukończenia kursu

– Certyfikat w języku angielskim

– Międzynarodową legitymacje (plastikowa)

flaga_ue_0WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ AKCEPTOWANE NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

TERMIN I MIEJSCE KURSU

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym ( sobota, niedziela ) Dokładny termin zajęć znajduje się w zakładce “terminarz

HARMONOGRAM KURSU

 Kurs instruktora fitness w Zielonej Górze składa się z 2 części. Część pierwsza – TEORIA, w tej części zajęć zostaną rozdane materiały dydaktyczne w formie papierowej oraz zagadnienia. Część – PRAKTYCZNA, w tej części zajęć wykładowca nauczy kursantów jak samodzielnie i profesjonalnie prowadzić zajęcia grupowe. Obie części kończą się egzaminem.

CENA KURSU

Aby przystąpić do kursu należy wpłacić zadatek 350 zł na stronie akademii a resztę kwoty do 4 dni przed kursem

Całkowity kosz kursu: 990 zł

*Zniżka studencka 150 zł

PROGRAM ZAJĘĆ

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • zapoznanie z uczestnikami kursu i ich doświadczeniem w zajęciach fitness
 • zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu instruktora fitness
 • organizacja procesu dydaktycznego, terminy i godziny zajęć
 • warunki zaliczenia kursu – omówienie egzaminu specjalistycznego
 • zajęcia pokazowe – wstępna ocena umiejętności ruchowych
 • pytania i odpowiedzi

2. FITNESS – podstawy

 • historia fitness w zarysie
 • podział i różnorodność zajęć fitness
 • schemat i budowa różnych lekcji fitness
 • muzyka i jej tempo w zajęciach fitness
 • metody i formy komunikacji z grupą – werbalne i niewerbalne
 • metody nauczania ćwiczeń fitness
 • podstawy choreografii w zajęciach fitness
 • metodyka nauczania choreografii w zajęciach fitness
 • jak zbudować prosty i zaawansowany blok choreograficzny ” 32 ” ?
 • zasada “piramidy A-B-C “
 • pierwsza pomoc – podstawy
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii mięśniowej, żywienia i suplementacji

3.AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcjach aerobiku
 • podstawowe kroki aerobikowe: step touch, double step touch, grape vine, 4 kolana, V-step, step out, chasse mambo, heel back, push, cross, ponny itp.
 • podstawowe zmiany kroków aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

4. STEP AEROBIK

 • zasady rozgrzewki w lekcji step aerobiku
 • podstawowe kroki step aerobiku: basic step, V-step, repeaters / 3 kolana, knee up, cha-cha / chasse, chasse mambo, mambo
 • podstawowe zmiany kroków step aerobiku
 • podstawy zmian w przestrzeni

5. ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE, MIESZANE I INNE

 • podst. ćw. wzmacniające górne partie ciała
 • podst. ćw. wzmacniające dolne partie ciała
 • podstawy ćwiczeń korekcyjnych w zajęciach fitness
 • kombinacje ćwiczeń: plie / sumo squat – lunge / wykrok – squat / przysiad
 • stretching – podstawy
 • TMT – total muscle training – lekcja pokazowa
 • ABT – lekcja pokazowa
 • TBC – lekcja pokazowa

EGZAMIN

1. CZĘŚĆ PISEMNA

 • 4 pytania z każdego działu: anatomia, dietetyka, teoria i metodyka fitness ( notatki z zajęć praktycznych )

2. CHOREOGRAFIA

 • 1 blok ” 32 ” z 3 zmianami kroków i 2 zmianami w przestrzeni
 • oceniana jest: technika wykonywania kroków, metodyka nauczania, komunikacja z grupą

3. KOMBINACJA

 • plie, wykrok, przysiad

4. ĆWICZENIA

 • jedno ćwiczenie wzmacniające typu: TBC, ABT

Ostateczny rozkład treści zajęć i egzaminu zostanie podany na 1 spotkaniu i może różnić się od zamieszczonego.

UWAGI

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy