SZKOLENIE TRENING FUNKCJONALNY WE WROCŁAWIU

MOBILITY STABILITY AND FUNCTIONAL MOVEMENT / JAK ZADBAĆ O SPRAWNOŚĆ / SPRAWNY SILNY PODOPIECZNY=ZDROWY PODOPIECZNY

CEL EDUKACYJNY:

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiednich umiejętności i wiedzy merytorycznej, umożliwiającej bezpieczne i holistyczne podejście do pracy z początkującym klientem siłowni. Trenerzy po ukończeniu kursu, będą w stanie w bezpieczny sposób prowadzić swoich klientów, dbając zarówno o ich progres sylwetkowy jak i rozwój cech motorycznych, wykorzystując w programowaniu treningowym, zasady nauki poprawnych wzorców ruchowych, aktywności mobilizujących i stabilizujących klienta. Dzięki temu wzrośnie świadomość w prowadzeniu klientów i zwiększy się poziom bezpieczeństwa klienta, nawet w trakcie wykonywania trudnych ćwiczeń wielostawowych, dzięki poszerzeniu wiedzy trenera go prowadzącego.Poniżej przedstawiamy program szkolenia Trening Funkcjonalny.                                                                                                    


SZKOLENIE TRENING FUNKCJONALNY

PROGRAM SZKOLENIA TRENING FUNKCJONALNY WE WROCŁAWIU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Powtórka z anatomii i biomechaniki ruchu
2. Zapoznanie się z najczęstszymi wadami postawy, oraz metodom ich korygowania
3. Wprowadzenie do treningów mobility i stability
4. Wprowadzenie do nauki poprawnych wzorców ruchowych
5. Wyjaśnienie ruchów przyciąganych i wypychanych na dół oraz górę ciała, wyjaśnienie zasad rotacji i skrętów

6. Zasady przeciwdziałania kontuzjom wynikającym z błędnego wykonywania ćwiczeń globalnych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Nauka rolowania, rozbijania punktów spustowych, podstawowej pracy na powięziach.
2. Nauka ćwiczeń stabilizacyjnych i mobilizujących na dół i górę ciała
3. Praktyczne zastosowanie zasady joint by joint przy nauce wzorców ruchowych
4. Nauka i demitologizacja wzorców ruchowych, przy wykorzystaniu ćwiczeń globalnych:
-martwy ciąg
-przysiad
-wyciskania w płaszczyźnie pionowej i poziomej
-wiosłowanie
5. Nauka dopasowania wariacji ćwiczenia, pod predyspozycje i budowę ciała klienta
6. Wprowadzenie do zasady “od ogółu do szczegółu”

 

EFEKTY USŁUGI, EFEKTY UCZENIA SIĘ / KSZTAŁCENIA:

1. Poznanie anatomii człowieka
2. Poznanie poprawnych wzorców ruchowych i metodyki nauki owych wzorców
3. Nauka bezpiecznego prowadzenia klienta
4. Nauka globalnych ćwiczeń
5. Zapobieganie kontuzjom i korygowanie wad postawy
6. Rozbudowanie świadomości i potrzeby holistycznej współpracy z klientem
7. Nabycie umiejętności umożliwiających zagwarantowanie klientowi progresu i rozwoju pod skrzydłami trenera.

GRUPA DOCELOWA

  • pracownicy siłowni oraz klubów fitness
  • pracownicy ośrodków sportowych, domów kultury, placówek rehabilitacyjnych
  • organizatorów obozów sportowych
  • instruktorzy kolonijni, nauczyciele
  • studenci
  • dla wszystkich osób promujących zdrowy i sportowy tryb życia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

W przygotowaniu …

CENA SZKOLENIA TRENING SIŁOWY

W przygotowaniu …

CERTYFIKAT ZE SZKOLENIA 

W przygotowaniu …


SZKOLENIA WE WROCŁAWIU


BYŁEŚ NA SZKOLENIU TRENING FUNKCJONALNY WE WROCŁAWIU? ZOSTAW NAM OCENĘ!

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
ATS-Sport
Product Name
SZKOLENIE TRENING FUNKCJONALNY WE WROCŁAWIU
Zadzwoń teraz!