Olimpiada przedsiębiorczości

Akademia Trenerów Sportu z końcem ubiegłego roku podjął współpracę w Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy ogólnopolskim projekcie Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Jesteśmy sponsorem V edycji, w której bierze udział prawie 5 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym wiodące szkoły w kraju. Doceniając wkład organizatora (WZ PCz) w kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych ufundowaliśmy kursy i szkolenia w Akademii Trenerów Sportu dla 10 nauczycieli ? opiekunów laureatów V OPiZ. Aktualnie kibicujemy uczestnikom Zawodów II Stopnia, które odbędą się 10 marca 2017. Ta rywalizacja wyłoni 50 finalistów Zawodów Centralnych, którzy zmierzą się na Wydziale Zarządzania PCz 21 kwietnia 2107 r. Zawodom towarzyszą Eventy z ludźmi sukcesu a na spotkanie z wielkim sportowcem ADAMEM MAŁSZEM zostaliśmy zaproszeni.
www.olimpiada.zim.pcz.pl