KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY

KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY – przyczyny bólu

Kręgosłup lędźwiowy poddawany jest w sporcie dużym, a niekiedy wyjątkowo dużym, naciskom i obciążeniom działającym na różnych płaszczyznach. O ile kręgi i układ więzadłowy nie ulegają większym uszkodzeniom pod wpływem sił nie przekraczających ich wytrzymałości, to jednak krążek międzykręgowy ulega stale postępującej degradacji i przyspieszonemu zużyciu. Stawy międzykręgowe nie są przystosowane do znoszenia nacisków i normalnie nie biorą udziału w przenoszeniu sił oraz w ćwiczeniach przekraczających normalną amplitudę ruchów.

KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY – KIEDY DOCHODZI DO PRZECIĄŻEŃ ?

Do przeciążeń kręgosłupa dochodzi u trenujących zazwyczaj z powodu nie liczenia się z możliwościami adaptacyjnymi i kompensacynymi narządu, nierzadko rosnącego organizmu, oraz co jest bardzo ważne, na skutek przeoczenia w badaniach kwalifikacyjnych, istniejących wad wrodzonych.

Współczesny sport wyczynowy nakłada szczególne obciążenia na kręgosłup, zważywszy, że w wielu dyscyplinach sportowych przekraczają one dopuszczalne normy, zarówno dla rosnącego, jak i dojrzałego organizmu. Chociaż zarówno w treningu ogólnorozwojowym, jak i w treningu specjalistycznym nie można uniknąć energicznego eksploatowania kręgosłupa, to jednak znając anatomię i biomechanikę można mu zaoszczędzić wielu stresów, a tym samym opóźnić proces jego zużywania.

KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY – JAKIE BADANIA

Badania elektromiograficznie nad optymalnym obciążeniem kręgosłupa przy dźwiganiu ciężarów wykazały, że około 70% maksymalnej siły skurczu izometrycznego mięśni grzbietu powinno być granicą obciążenia przy jednorazowym i krótkotrwałym podnoszeniu ciężarów. Jeżeli podnoszenie ciężarów ma być powtarzane w rytmie 10-30/min, wówczas nie należy przekraczać 40-50% siły skurczu izometrycznego, a dla dźwigania dłuższego, np przez ok 1min wartość siły należy obniżyć do 30-35% siły maksymalnej.

PRZYCZYNY BÓLÓW KRZYŻA W SPORCIE

  1. Brak znajomości zasad biomechaniki ciała
  2. Kompensowanie braków wytrenowania ambicją i siłą woli
  3. Nie zgłoszenie na czas do lekarza i dyssymulacja dolegliwości
  4. Zaniedbanie leczenia i nie przestrzegania zaleceń lekarzy
  5. Ukryte wady narządu ruchu
  6. Choroby ortopedyczne wieku dojrzewania
  7. Podejmowanie się ćwiczeń, do których nie zostaliśmy przygotowani

PODSUMOWANIE

Przyczynami eliminującymi z uprawiania sportu jest zazwyczaj lekceważenie objawów zwiastunowych, przerywanie i samowolne modyfikowanie leczenia oraz leczenie objawowe czy irracjonalne.

 

Czytaj dalej: 10-minutowy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych

 

10-minutowy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych