Właściwe zrozumienie kultury fizycznej jest i było kluczem do osiągania celu, jakim jest świadoma i aktywna troska o rozwój własnego organizmu, sprawności i zdrowia, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Taka właśnie kultura fizyczna powinna być upowszechniona. Spłycanie jej do ćwiczeń fizycznych i uważanie jej za sumę sportów, gier ruchowych, turystyki itd. powoduje, że przeciętny człowiek nie dostrzega swojego miejsca w kulturze fizycznej, nie rozumie – jeśli nie jest „sportowcem” – co go z nią łączy. Kultura fizyczna jako zjawisko społeczne wyróżnia się z pośród innych tym, że jej wpływ dotyczy człowieka jako całości, dotyczy bowiem ciała i jego potrzeb, jak również i osobowości. A zatem praca trenera personalnego z klientem polega na udzieleniu mu pomocy w formowaniu świadomego stosunku do własnego organizmu i jego potrzeb. Takie wpajanie przez trenera personalnego swoim klientom nawyku systematycznej pracy nad sobą, troski o własne zdrowie powinno być oparte na dokładnej wiedzy.

Chcąc zachęcić klienta do treningu i rozbudzić w nim zainteresowanie aktywnością ruchową należy:

  1. Kompleksowo realizować i właściwie dobierać treści, formy i metody treningu aby nie zaniedbywać żadnej ze sfer.
  2. Zabiegać o to aby wytwarzać właściwą motywację.
  3. Uatrakcyjniać treningi
  4. Stwarzać przyjemną i radosną atmosferę podczas treningu

Rozwijanie przez trenera personalnego u klientów różnorodnych i trwałych zainteresowań jest jedną z największych umiejętności.