trening

Trening Zdrowotny

Pojęcie „trening zdrowotny” jest świadomie kierowanym działaniem polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle określonych co do form, objętości, intensywności i częstotliwości ćwiczeń fizycznych dla uzyskania efektów fizycznych i psychicznych przeciwdziałających obniżaniu się, a następnie stabilizujących na optymalnym poziomie możliwości przystosowawcze organizmu szczególnie do długotrwałego wysiłku fizycznego. Uzyskane efekty fizjologiczne i psychiczne mogą też być ważnymi czynnikami w zapobieganiu lub zmniejszaniu tempa rozwoju szeregu chorób, określanych jako tzw. cywilizacyjne, w tym choroby niedokrwiennej serca itd.

Cele Szczegółowe

W odróżnieniu od treningu sportowego, którego celem jest nade wszystko uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej warunkującej osiąganie szczytowych wyników sportowych, powodami skłaniającymi do podjęcia i kontynuowania treningu zdrowotnego przez osoby dorosłe, są między innymi następujące cele szczegółowe:

  1. Kreacja zdrowia uzyskiwana między innymi poprzez
  • poprawę lub zachowanie zadowalającego poziomu wydolności fizycznej
  • stabilizację optymalnego ciężaru ciała
  • zachowanie zadowalającej siły mięśniowej stabilizującej stawy
  • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi. Dającymi poczucie wzrastającej lub utrzymującej się na zadowalającym poziomie sprawności własnego ciała

2. Zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych

  • poprawę sprawności narządu krążenia
  • zwiększenia maksymalnej różnicy tętniczo-żylnej wysycania krwi tlenem
  • zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi
  • zwiększenia zużycia tlenu przez mięsień sercowy
  • poprawy i stabilizacji wydolności tlenowej

Skuteczność treningu zdrowotnego powinno się oceniać przy pomocy wskaźników charakteryzujących poziom stabilizacji zdrowia ( pozytywne wskaźniki zdrowia).

Czytaj dalej: Mięśnie pośladkowe – 5 prostych ćwiczeń na wzmocnienie