Standardy pracy trenera

Cel pracy i zadania instruktora


Tak jak w przypadku innych stanowisk na siłowni, najważniejszym zadaniem trenera jest zbudowanie trwałej relacji z klientem. Ważne jest, aby chciał on ćwiczyć w naszym klubie systematycznie przez możliwie jak najdłuższy okres czasu. Aby ten warunek spełnić istotne jest by trener personalny posiadał kwalifikacje merytoryczne. Musi być autorytetem i specjalistą w kwestiach treningowych i dietetycznych, aby klient mógł realizować swoje cele w 100%.

Kluczowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest troska i zaangażowanie trenera podczas każdego treningu swojego podopiecznego na siłowni.

Kluczem do osiągnięcia tego celu jest:

– motywacja podczas treningu,
– dyspozycyjność i dostępność dla klienta,
– zainteresowanie nim i jego osiągnięciami,
– grzeczność,
– chęć niesienia mu pomocy,
– dostrzeganie,
– chwalenie czynionych postępów.

Trener dba o to, aby każdy czuł, że nad przebiegiem jego treningu czuwa osoba kompetentna i doświadczona. Instruktor powinien starać się, aby każdy trening był pozytywnym przeżyciem dla klienta.

Praca z klientem i postawa wobec niego.

Ważne założenie to, że praca na siłowni jest praca stojącą. Trener jest cały czas w ruchu miedzy klientami, okazując im zainteresowanie. Poprzez słowa, wzrok, mowę ciała dajemy poczucie, że ktoś dba o bezpieczeństwo i kontroluje trening swoich podopiecznych. Profesjonalny instruktor przez cały czas pracy aktywnie instruuje trenujących, nie oczekując na ich pytania, lecz sam wychodzi do klienta ze swoimi sugestiami, radami, pochwałami lub korektami ćwiczeń. Każdy ćwiczący czyni postępy, a trener powinien dostrzec i wyrażając słowa uznania wzmacniać jego motywację i poczucie satysfakcji.
Instruktor nie powinien czekać aż klient sam do niego podejdzie tylko sam inicjuje rozmowę oraz okazuje zainteresowanie.

Szczególną troską i zainteresowaniem trener otacza osoby nowe, poświęca im więcej czasu i uwagi niż stałym klientom. Oczywiście nie oznacza to, że stałych klientów można uznać za zdobytych.

Procedury postępowania wobec klientów

Pamiętajmy, że klienci w początkowym okresie swojego członkostwa dopiero oceniają klub. Takie osoby nie mają jeszcze nawyku regularnego treningu. Zadaniem trenera jest ten nawyk w nich wytworzyć i zbudować bardzo silna relację z klubem. Kluczem dla dobrej relacji jest efekt pierwszego wrażenia, czy w przypadku stałych klientów tzw. Efekt początku i końca? Stąd, kiedy pracownik recepcji prowadzi do instruktora nową osobę, czy na trening przychodzi nasz regularnie ćwiczący klient, instruktor ma za zadanie powitać go w sposób odpowiedni.

Najważniejsze aby wywrzeć  na kliencie jak najlepsze wrażenie i pokazać w przypadku nowego klienta słowami i mową ciała, że także cieszymy się iż klub ma nowego członka. W przypadku pracy z nowym klientem instruktor przeprowadza wywiad w którym pyta o stan zdrowia, aktywności fizycznej, celów treningowych, ilości treningów w tygodniu, sposób odżywiania. Instruktor powinien zrobić pomiary niezbędne. Po analizie wszystkich danych trener dopasowuje trening do klienta i jego możliwości. Podczas całego treningu ma za zadanie upewniać klienta, że dokonał dobrego wyboru.

 

Czytaj dalej: Transformuj swój biznes z naszymi strategiami marketingowymi dla trenerów personalnych