Cel pracy i zadania instruktora

Tak jak w przypadku innych stanowisk na siłowni, najważniejszym zadaniem trenera jest zbudowanie trwałej relacji z klientem. Ważne jest, aby chciał on ćwiczyć w naszym klubie systematycznie przez możliwie jak najdłuższy okres czasu. Aby ten warunek spełnić istotne jest by trener personalny posiadał kwalifikacje merytoryczne. Musi być autorytetem i specjalistą w kwestiach treningowych i dietetycznych, aby klient mógł realizować swoje cele w 100%. Kluczowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest troska i zaangażowanie trenera podczas każdego treningu swojego podopiecznego na siłowni. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest: motywacja podczas treningu, dyspozycyjność i dostępność dla klienta, zainteresowanie nim i jego osiągnięciami, grzeczność, chęć niesienia mu pomocy, dostrzeganie i chwalenie czynionych postępów. Trener dba o to, aby każdy czuł, że nad przebiegiem jego treningu czuwa osoba kompetentna i doświadczona. Instruktor powinien starać się, aby każdy trening był pozytywnym przeżyciem dla klienta.

w następnej części Praca z klientem i postawa wobec niego.