Układ mięśniowy

Układ mięśniowy zbudowany jest z dwóch rodzajów mięśni: gładkich i poprzecznie prążkowanych (w tym szkieletowych).
Skurcz mięśni następuje w wyniku działania bodźców płynących z układu nerwowego. Masa mięśniowa dorosłego człowieka stanowi około 40% masy jego ciała. Liczba mięśni jest trudna do określenia, ale najczęściej typuje się liczbę od 300 – 500.
Mięśnie szkieletowe stanowią czynną część aparatu ruchu. Zbudowane są z brzuśca i odchodzących od niego ścięgien lub przytwierdzają się bezpośrednio do miejsca przyczepu. Są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała i wykonywanie ruchów dowolnych. Tworzą one grupy mięśni współdziałających podczas wykonywania ruchu (synergistyczne) oraz mięśnie działające przeciwstawnie (antagonistyczne).

Mięśnie dzielą się ze względu na:

Przyczep:

Dwugłowe
Trójgłowe
Czworogłowe

Czynności:

Zginacze – prostowniki
Przywodziciele – odwodziciele
Rotatory

Ze względu na położenie:

Mięśnie głowy
Mięśnie szyi
Mięśnie grzbietu
Mięśnie klatki piersiowej
Mięśnie brzucha
Mięśnie kończyny górnej:
Mięśnie obręczy kończyny górnej
Mięśnie ramienia
Mięśnie przedramienia
Mięśnie ręki
Mięśnie kończyny dolnej:
Mięśnie obręczy kończyny dolnej
Mięśnie uda
Mięśnie podudzia
Mięśnie stopy

Ze względu na budowę:

płaskie
okrężne
jednobrzuścowe
dwugłowe
trójgłowe
czworogłowe
szerokie
krótkie
długie

Ze względu na wzajemne ułożenie włókien mięśniowych i włókien ścięgna:

Wrzecionowate – kierunek przebiegu włókien mięśnia i ścięgna układa się wzdłuż jednej linii
Półpierzaste – włókna odchodzą od ścięgna jednostronnie pod pewnym kątem
Pierzaste – włókna mięśniowe odchodzą od ścięgna obustronnie pod pewnym katem
Dwubrzuścowe – w ich przebieg włączone jest ścięgno pośrednie