Witajcie!

Dziś przedstawiamy wam mięsień trójgłowy łydki
(łac. m. triceps surae).
Należy on do warstwy powierzchownej grupy tylnej mięśni goleni. Jest utworzony przez mięsień brzuchaty łydki i mięsień płaszczkowaty.

Mięsień brzuchaty łydki (łac. musculus gastrocnemius) to mięsień dwugłowy, który rozpoczyna się:

* głową boczną- powyżej kłykcia bocznego kości udowej
* głową przyśrodkową- powyżej kłykcia
przyśrodkowego kości udowej.
Obie głowy kierują się ku dołowi i w połowie podudzia przechodzą we wspólne ścięgno końcowe. Mięsień kończy się na guzie piętowym przechodząc
w ścięgno Achillesa.

Mięsień płaszczkowaty (łac. musculus soleus).

Położony jest pod mięśniem brzuchatym. Rozpoczyna się obejmując głowę i górną część trzonu kości strzałkowej oraz kresę mięśnia płaszczkowatego na tylnej powierzchni kości piszczelowej. Ścięgno końcowe mięśnia dołącza do ścięgna Kasyno w Kielce Achillesa i dochodzi do guza piętowego.

Czynność mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego opiera się głównie na zginaniu stopy w kierunku podeszwowym. Dodatkowo mięśnie mogą odwracać i przywodzić stopę. Mięsień płaszczkowaty przeciwdziała pochylaniu się goleni do przodu, a mięsień brzuchaty łydki wspomaga zginanie kolana i odwraca goleń na zewnątrz lub do wewnątrz