bark

Bark stanowi termin umowny, opatruje się nim sprzężony biomechanicznie system 3 stawów: ramiennego, obojczykowo-barkowego i obojczykowo-mostkowego oraz połączenie stawowe łopatkowo-żebrowe. Niektórzy dołączają jeszcze do wyżej wymienionych uznawanych przez ortopedów staw podbarkowy

Dla sprawnego działania wszystkich wymienionych stawów konieczny jest z jednej strony niezawodny mechanizm stabilizacji, zaś z drugiej mechanizm napędowy. Tak jedno jak i drugie zapewniają liczne mięśnie oraz złożony system torebkowo-więzadłowy. Dysfunkcja nawet niewielkiej składowej systemu stabilizacyjno-dynamicznego powoduje zakłócenie całości mechanizmu kinetycznego, a co za tym idzie konieczność wykonywania niefizjologicznych ruchów trickowych, doprowadzających w końcu do mikrourazów i przeciążeń, objawiających się bólami.

Przyczyny zespołu bolesnego barku

W sporcie może być wiele przyczyn, przy czym najczęściej wywodzą się one z przeciążeń tkanek miękkich. Na dobrą sprawę w chwili obecnej nie ma już dyscyplin nie predysponujących do bólów braku. Wspólne elementy intensywnego treningu ogólnorozwojowego jak i specjalistycznego powodują, że bóle barku nie omijają żadnej dyscypliny. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że większą rolę należy przywiązywać do genetycznych predyspozycji tkankowych zawodników niż do rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej.

Jak leczyć zespół bolesnego barku ?

Leczenie nie jest łatwe, ale jednak możliwe pod warunkiem, że pozna się wchodzące w grę patomechanizmy, dokładnie zbada się klinicznie bark, oraz uważnie śledzi ewolucję bólu i dysfunkcji

A oto najczęstsze przyczyny bólów i dysfunkcji braku.

Umiejscowienie Przyczyna Skutek
Staw obojczykowo-barkowy Uszkodzenie torebkowo-więzadłowe Niestabilność
Staw obojczykowo-mostkowy j.w j.w
Staw ramienny j.w j.w
Staw podbarkowy Zespół ciasnoty Zapalenie, dysfunkcja
Staw łopatkowo-ramienny Zapalenie kaletek, wyrośla Strzelająca łopatka
Stożek rotatorów barku Niedokrwienie, zapalenie, zwapnienia Ból, dysfunkcja
Kaletki maziowe Zapalenia j.w
Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia Zapalenia j.w
Bark jako całość Odruchowa dystrofia współczulna j.w
Nerw nadłopatkowy Neuropatie z usiedlenia j.w
Nerw grzbietowy j.w j.w

Czytaj dalej: Painful shoulder syndromes

Czytaj dalej: Jak ćwiczyć mięśnie brzucha ? Najlepsze ćwiczenia