Kryteria skuteczności treningu

Kryteria skuteczności treningu

Skuteczność treningu zdrowotnego proponuje się oceniać przy pomocy wskaźników charakteryzujących poziom stabilizacji zdrowia, wśród których za kryteria efektywności treningu można przyjąć następujące:

1 – Uzyskanie przynajmniej dobrej wydolności fizycznej. Zalecane wskazówki treningowe mają na celu pomoc w uzyskaniu zadowalającego, z punktu widzenia zdrowotnego, poziomu wydolności fizycznej. W związku z tym rodzi się zrozumiałe pytanie o górne granice zadowalającej wydolności fizycznej, której uzyskanie i utrzymanie byłoby kompromisem pomiędzy pomiędzy potrzebami fizjologicznymi, a możliwościami i nie przekraczało granic bezpieczeństwa przeciążeń, głównie układu ruchu.

Współcześnie uważa się, że jest to taka wydolność, która pozwala przebiec przy pełnym zaangażowaniu fizycznym dystans 10 kilometrów w czasie 45 minut. Doświadczenie wskazuje, że wydolność taką mogą uzyskać osoby bez istotnych uchybień w stanie zdrowia po 3-5 latach treningu.

Zrozumiałe, że osoby uprzednio trenujące wyniki takie uzyskują dużo szybciej.
2 – Ustabilizowanie spoczynkowej częstości skurczów serca w przedziale 50 – 60 na minutę
3 – Obniżenie % zawartości tłuszczu podskórnego.
4 – Zwiększenie stężenia HDL – chol. do poziomu 1,4+0,2 mmol/l.

Za kryteria dodatkowe, mające z punktu widzenia zdrowotnego znaczenie raczej drugorzędne, można uznać poprawę względnie – w przypadku osób dobrze wytrenowanych o dłuższym stażu treningowym – stabilizację wyników sprawdzianu sportowego.

Kryteria skuteczności treningu – podumowanie

Doświadczenia własne, jak i dane z pozwalają zakładać, że u większości zdrowych mężczyzn w wieku średnim o przeciętnej sprawności efekty można uzyskać po 12 miesiącach systematycznego treningu.