Potencjał motoryczny a zdrowie

Potencjał motoryczny a zdrowie

Brak odpowiedniej dawki ruchu wpływa na zmniejszenie regulacji układu wegetatywnego, od którego zależna jest zdolność przystosowawcza, odporność i zdrowie. Konsekwencją tego jest ustawienie układu wegetatywnego na ergotropowe działanie, które niekorzystnie wpływa na możliwość wypoczynku, snu i trawienie. Przy średniej intensywności zajęć ruchowych wzrasta odporność na choroby nowotworowe. Również objawy niedotlenienia wieńcowego i zawały serca występują o wiele rzadziej u osób systematycznie trenujących sporty. Na wzrost niespecyficznej odporności przeciwzakaźnej wpływają: rozwój fizyczny, odżywianie, hartowanie, stopień aktywności ruchowej, przemęczenie, silne bodźce nerwowe, istniejące i przebyte choroby.

„Aktywność ruchowa niewątpliwie ma wpływ na procesy odporności nieswoiste organizmów. Charakter tych zmian zalezy w dużej mierze od intensywności wysiłku fizycznego i od czynnościowego stanu organizmu. Umiarkowana aktywność ruchowa wpływa wyraźnie korzystnie. Z drugiej strony widać, że przy nieracjonalnym stosowaniu wysiłku fizycznego, przy zbyt dużym obciążeniu prowadzącym do stanu wyczerpania dochodzi do odwrotnego objawu, do zmniejszenia odporności przeciwzakaźnej”
A.Eberhard

W związku z tym ćwiczenia fizyczne powinny racjonalnie aktywizować układ nerwowo-mięśniowy, krążenia i oddychania. Zakładane zmiany odnoszą się do podstawowych układów człowieka i powodowane są różnymi typami wysiłków co jeszcze raz potwierdza słuszność kierunku zmierzającego do wszechstronnego usprawnienia organizmu