Początkowe fazy pracy trenera personalnego z klientem

Cel treningu

  • Zapoznanie podopiecznego  z podstawowymi zdolnościami motorycznymi człowieka
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami treningu sportowego
  • Przekonanie o pozytywnym, wszechstronnym wpływie treningu na organizm człowieka

Plan zajęć

  • Rozmowa wprowadzająca – wpływ ćwiczeń na organizm człowieka, wywiad z podopiecznym
  • Wyjaśnienie pojęć takich jak siła, wytrzymałość, szybkość, gibkość, kondycja
  • Omówienie najkorzystniejszych intensywności ćwiczeń tygodniowo oraz zasad obowiązujących w treningu
  • podsumowanie treningu

Wyjaśnienie pojęć siła, wytrzymałość, szybkość, gibkość

Siła – to zdolność przezwyciężania i pokonywania oporów dzięki pracy mięśni. Wielkość jej zależy od wieku, płci oraz aktywności fizycznej. Trening siły polega przede wszystkim na stopniowym i systematycznym zwiększaniu oporów dla mięśni, na przykład podciąganie na drążku, martwy ciąg, przysiady, wyciskanie sztangi.

Wytrzymałość – zdolność kontynuowania wysiłku fizycznego w ciągu dłuższego czasu bez wyraźnych objawów zmęczenia. U ludzi o dużej wytrzymałości w czasie wysiłku fizycznego serce i oddech pracuje wolniej i ekonomiczniej. Rozwijanie wytrzymałości polega na długotrwałym kontynuowaniu wysiłku np. zwiększanie ilości powtórzeń w seriach, super serie, serie łączone, bieg długodystansowy.

Szybkość – to zdolność wykonywania ruchów w jak najkrótszym czasie. Ważny jest tu czas reakcji. Trening szybkości polega na powtarzaniu częstym i intensywnym danej czynności np. nagłe przyspieszenia w trakcie wykonywania ćwiczeń czy biegu.

Gibkość – zdolność wykonywania obszernych ruchów. Zależy to w dużej mierze od budowy anatomicznej ciała. Gibkość zwiększa się podczas ćwiczeń rozciągających tzn. wykonując ruchy o maksymalnej amplitudzie ( wychyleniu ).